Monday, June 27, 2016

Nieuw Levensteken Nr. 104 kerkbode Herv. Gemeente Sion, Houten, Juni en Juli 2016

“Dit is het woord van de HEERE tot Zerubbabel: Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubbabel zult u een vlakte worden.” Zach. 4: 6-7

Beste Gemeenteleden!
Twee weken geleden heb ik bij de “Senioren club” van de Gazdagret gemeente gesproken op een zendingsmiddag. Al vele jaren leven vele 60+ers uit de gemeente erg mee met mijn werk, ook vaak in heel praktische zin. Toen ik uit Bosnie terugkwam met verhalen uit “verre landen”, was de vraag direct, wanneer kom je hierover vertellen? “Samen dienen in God’s zending”, was het thema.

Zendingsmiddag bij “Senioren Club” Gazdagrét
Ik begon mijn verhaal met het benadrukken van het belang van het hebben van een “thuisfront”. Voor Paulus en Barnabas functioneerde de gemeente van Antiochie als het „thuisfront”. Als we de zendingsreizen lezen in het boek Handelingen, dan zien we dat het zendingswerk geen succesverhaal is, en dat het gepaard gaat met een geestelijke strijd (Ef. 6). De senioren van de Gazdagrét gemeente begrepen heel goed, dat ook al kunnen ze zelf niet „naar het front”, toch spelen ze een heel belangrijke rol in het zendingswerk, door hun voorbede, hun gaven en op de wijze waarop ze in practische zin helpen. Er ging een wereld voor hen open, dat ze niet alleen een verantwoordelijkheid hebben om te bidden dat de Gazdagrét gemeente een missionaire gemeente mag zijn in de wijk, maar ook om mee te leven met de hele kleine protestantse kerken in Kroatie, en in Bosnie, en voor het werk in Midden- en Oost-Europa waarbij ik betrokken ben.

Grote uitdagingen
Hoe belangrijk een sterk thuisfront is voor een zendingswerker, heb ik al vele jaren ervaren, maar ook weer recentelijk. Nu ik me meer en meer verdiep in wat er speelt op de Balkan, waar ruim twintig jaar geleden nog een burgeroorlog woedde, dan realiseer je je voor welke grote uitdagingen de kleine protestantse kerken staan. Wat zijn er nog vele „schaduwen van het verleden” in Midden- en Oost-Europa. Hoe in deze situatie het Evangelie van Jezus Christus door te vertalen en door te geven, op een relevante manier, dat is de grote vraag. Hoe het verleden te verwerken? Dit zijn grote uitdagingen voor de kerken, en als zendingswerker kom je die „schaduwen” ook tegen, in allerlei vormen. Het helpt totaal niet als je je opstelt met een houding van: „ik heb een oplossing voor uw probleem”. Wat heel belangrijk is, dat je je realiseert dat uiteindelijk alleen de Here een uitkomst kan geven, en dat je daarbij misschien een instrument mag zijn, een verbindingsschakel. Om met de woorden van Zacharia te spreken, je ziet om je heen dat er „grote bergen” bergen zijn, die door Zijn Geest tot „een vlakte” worden. „Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten.” Zomaar wat voorbeelden.

Begin mei kwamen zo’n dertig missiologen en zendingswerkers die betrokken zijn bij het Netwerk voor Missiologie in Midden- en Oost-Europa (CEEAMS) in Osijek bijeen om samen na te denken over de verschillende migratie ervaringen in Oost-Europa van de laatste 25 jaar. Na de val van het IJzeren Gordijn kwamen velen uit het Westen naar het Oosten. Met de uitbreiding van de EU in 2004 gingen velen uit het Oosten werken in het Westen en Zuiden van Europa. En nu de migratie stroom a.g.v. de „Arabische lente”. Vele kerken in Midden- en Oost-Europa zoeken een weg, hoe met deze vragen om te gaan. Daarom was het doel van deze conferentie om samen na te denken hoe de kerken op deze vragen zouden kunnen reageren, vanuit bijbels-missionair perspectief.

Zomaar een greep uit de reakties:
- „Wat is het stimulerend om de overeenkomsten te zien tussen de situatie in Zuid-Africa en Oost-Europa” (Prof. Kritzinger, Zuid-Afrika).
- „De conferentie was een perfecte plaats om veel te leren. De deelnemers kwamen uit veel verschillende plaatsen en brachten uiteenlopende ervaringen met zich mee, waardoor ik beter de verbinding tussen de theorie en de praktijk van zending ben gaan zien.”(Prof. Petraru, Roemenie).
- „Als zendingswerker vind ik het interessant om te zien hoe we zending van verschillende kanten kunnen benaderen. Het perspectief van de Orthodoxe christenen heeft me geholpen om de huidige situatie in het multi-ethnisch en multi-religieuze Bosnie Hercegowina te begrijpen. Ik heb ook een breder perspectief gekregen op missiologie in deze wereld.” (Mark, USA/BiH)
- „Ik heb het gevoel dat onze missiologie vandaag te statisch is, en de woorden en begrippen mist om op een relevante manier de huidige situatie van migratie te beschrijven en om een brug te bouwen tussen de theologische en kerkelijke praktijk. Het grote belang van deze conferentie was dat we kennis en ervaring konden uitwisselen.” (Prof. Nagy, Amsterdam).
- „Het belangrijkste voor mij was dat er benadrukt werd dat migranten mensen zijn, die geschapen zijn naar het beeld van God.”(Ruslan, Kyrgystan, PhD student).
- „Ik was voor de eerste keer op zo’n conferentie. Het was heel verrijkend voor me, om de verschillende perspectieven te horen. Ik kijk nu anders naar mijn eigen land, en begrijp nu beter hoe dialoog een instrument kan zijn om een gemeenschap te bouwen waar men elkaar verstaat.” Cyriacus, Nigeria, 3e jaars theol. Student).
Het organiseren van zo’n conferentie op zich is ook een grote uitdaging, een andere „grote berg”, als je b.v. achter de schermen kijkt wat er allemaal bij komt kijken om mensen van verschillende achtergronden bij elkaar te brengen, visa, en hotels te regelen, etc. Dit was een nieuwe ervaring voor de stafleden van het ETS in Osijek. Ook een nieuwe ervaring voor Ica en Klari van de Senioren club van de Gazdagret gemeente, die als vrijwilliger hielpen. Met dankbaarheid zagen we hoe de deelnemers soms grote financiele offers brachten om naar de conferentie te komen. Dank voor jullie voorbede als „thuisfront”, waardoor „grote bergen”werden tot een „vlakte”!

Zomer programma voor promotie studenten
Leren. Hoe doe je dat? Vraag dat maar eens aan degenen die juist eindexamen hebben gedaan. Je leert uit boeken, maar ook heel veel van elkaar, en natuurlijk van je docenten. Maar een ding heb je ook nodig: tijd! In Oost-Europa zijn een toenemend aantal predikanten en theologen bezig met hun PhD studie. Velen houden zich bezig met het doordenken van aktuele vragen waar de kerken voor staan. Maar ze maken maar weinig voortgang, omdat ze ondertussen leiding geven aan een zendingsorganisatie, of een theol. opleiding, en/of zijn predikant van een gemeente of werken als jeugdwerkleider in een kerk. Velen hebben daarnaast ook een gezin met kinderen.
Het dringende verzoek kwam tot ons, om een mogelijkheid te scheppen, om onder leiding van enkele mentoren, om enkele weken intensief in de bibliotheek van Osijek los van dagelijkse beslommeringen te kunnen studeren. Van 4 tot 30 juli a.s. wordt voor de eerste keer dit zg. Doctoral Colloquium gehouden. De deelnemers komen uit Rusland, Ukraine, Kyrgystan, en Roemenie, en uit verschillende kerkelijke achtergronden. Zelf hoop ik de eerste twee weken van juli samen met een collega, als mentor aanwezig te zijn. Voor meer informatie: www.ceeams.org.

Ontmoetingen …
In een tijd van sociale media, ontmoet je mensen al lang niet alleen meer „face-to-face”. Maar ook dat komt – gelukkig – voor!
- Vorige maand was een groep studenten van het Hoornbeeck College uit Amersfoort op bezoek bij de Gazdagret gemeente, met ondergetekende als vertaalster. Een van de vragen: „Hoe bent u ertoe gekomen om de zending in te gaan?”Een andere:„Wie is de Here God voor u?” Heel goed gesprek volgde.
- Regelmatig ontmoet ik Nina, die leiding geeft aan een netwerk van Roma predikanten en kerken in Zuid-Oost Europa. We spreken over allerlei zaken die ze tijdens haar reizen tegenkomt. „Ik krijgt de indruk dat er een patroon is hoe Roma uit het Oosten naar het Westen van Europa migreren en daar nieuwe christelijke gemeenten stichten.” Met enkele collega’s is ze bezig met het organiseren van een toerustings conferentie voor Roma werkers en predikanten, eind september, waar 250 deelnemers worden verwacht uit 41 landen, waarvan de helft Roma! Vaak ook vraagt ze praktisch advies. „Kun je even kijken naar de begroting, want we moeten nog fondsen werven.” Er blijkt nog een gat te zijn van 25%, 12.000 euro.
- Een Skype bericht van Eszter. De verdediging van mijn MA eindscriptie is goed verlopen. Vier jaar geleden liep Eszter college missiologie bij me, bij het Baptisten seminarie in Budapest. Drie jaar geleden begon ze met haar scriptie, trouwde, werd full-time zendingswerkster onder de Roma, kreeg een kind… En dus schoot de scriptie niet op. Vele begeleidingsgesprekken vonden plaats via Skype over het thema hoe Roma vrouwen tot geloof komen, en welke factoren daar een positieve / negatieve invloed op hebben. De uitkomsten zijn de moeite waard.
- Een Facebook bericht van Pali, een Roma predikant in het oosten van Hongarije. Szilvi, zijn vrouw studeert aan het Baptisten Seminarie. Regelmatig hebben we contact met elkaar. Ik probeer hen te ondersteunen in hun werk en krijg dan ook persoonlijke vragen. „Mijn moeder ligt op sterven. Wil je voor haar en voor ons bidden?” Gelukkig gaat het nu iets beter.
Koffiedrinken met Terry. Vorig jaar is zijn vrouw overleden. Hij is katholiek opgevoed, maar wilde dertig jaar lang niets van de kerk weten. Na het overlijden van zijn vrouw is dat veranderd. Regelmatig leest hij nu een dagboekje, en het is heel bijzonder om te zien hoe zaad van het Woord aan het groeien is.

Dan zijn er de regelmatige beleidingsgesprekken met Sungkon, een zendingswerker uit Zuid-Korea, die sinds 2011 bezig is met zijn promotie studie, o.l.v. Dr. Dorottya Nagy en mijzelf. Daarnaast leidt hij een koreaanse gemeente in Slowakije, en geeft colleges Missiologie en heeft ook nog een gezin. Hij ontvangt regelmatig bezoek van zijn uitzendende gemeente in Korea.

Dank en Gebed
1. Bid voor het Doctoral Colloquium in Osijek. Bid voor alle praktische details, visa, reizen, financien, etc. en voor de ETS staf, maar vooral dat het een leerzame ervaring mag zijn, voor de deelnemers, voor de mentoren en voor ons allen. Bid ook dat de groep mag groeien in de eenheid in Christus.
2. Dank en bid voor het werk van Nina, en voor alle voorbereidingen voor de Roma conferentie in September. Ze hoopt in oktober naar Nederland te komen. Bid om goede contacten. (Nina spreekt trouwens goed Nederlands!)
3. Bid voor de 60+ club dat ook zij steeds meer een thuisfrontcommissie zouden kunnen worden.
4. Bid voor Pali en Szilvi en hun gezin, ook voor de Roma gemeente in Biharkeresztes. Bid dat er iemand gevonden mag worden – of een partner gemeente - die als mentor naast hen kan staan en kan adviseren in praktische zaken.
5. Bid voor Sungkon voor zijn gezondheid en voor alle verantwoordelijkheden die hij draagt.
6. Bid voor de vele ontmoetingen, voor wijsheid in gesprekken. Ook voor mijn gezondheid, mijn rug- en heupproblemen vragen voortdurend aandacht.

Tenslotte
Ik ben heel dankbaar om samen met anderen in God’s dienst te mogen staan, samen met collega’s in Midden- en Oost-Europa, en samen met de ETS staf, werkend vanuit de breed thuisfront. De situatie in Oost-Europa is niet eenvoudig. De schaduwen van het verleden zijn overal, ook vele „mijnenvelden”. Geduld en liefde zijn nodig. Zonder thuisfront red je het niet. Dankbaar ben ik ook voor de nieuwe Thuisfront commissie van Sion, en voor het meeleven van de Senioren club van de Gazdagret gemeente.
In verbondenheid,
Anne-Marie Kool