Wednesday, March 21, 2012

Megdöbbentő...

Tájékoztatás holland módra.

Most, hogy a magyarellenes médiacikkek száma némileg alábbhagyott, fontos feltenni a kérdést: tudatlanságból fakadtak vagy egy összehangolt hecckampány részei? Ha utóbbi az igaz, az messzemenő következtetésekkel jár. Akkor Magyarország és miniszterelnöke ellen csúfos koncepciós per folyik, és az úgymond szabad nyugati sajtó nem is annyira szabad, inkább irányított, vezényelt.

1992 óta tanítok az Amszterdami Egyetemen, az Európai Intézetben, mint kelet-európai szakértő. Nagyon jól tudom, hogy Nyugaton hihetetlen a tudatlanság Magyarországról. Az elmúlt több mint fél évszázadban ugyanis jórészt azok közvetítettek híreket Magyarországról, akiknek nem volt érdekük a külvilágot hitelesen tájékoztatni ügyeinkről-bajainkról.

Néhány héttel ezelőtt a holland állami köztelevízió egyik hírműsora, az Een Vandaag szerkesztője, bizonyos Rik Smit felhívott. Azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy fejtsem ki szakértői véleményemet január 24-i műsorukban a jelenlegi "diktatórikus helyzetről" Magyarországon. Hozzátette, hogy miután a holland képviselőházban a baloldali pártok kérdéseket intéztek a holland külügyminiszterhez, Rosenthal urat is jól volna szakértőként bevonni a műsorba, hiszen annak politikai súlya is lenne. Félbeszakítottam, és azt feleltem, hogy nem vagyok hajlandó a jelenlegi "diktatórikus helyzetről" szakértői véleményt mondani,
mert az állítás egyszerűen nem igaz, nonszensznek tartom ezt az állítást, majd két óra hosszán át soroltam a tényeket. Smit beismerte, hogy "erről" ő semmit nem tudott, illetve a beszélgetésünk után most már másképpen látja a helyzetet, világosabb lett a kép, sőt megdicsérte a szaktudásomat. Befejezésül arról is szót ejtettem, hogy a holland állami köztelevízió igazán abbahagyhatná az egyoldalú tájékoztatást Magyarországról. "Nem egy bojkott kezdődött úgy, hogy félretájékoztatták egy másik ország polgárait, akik megharagudtak. Egy holland-magyar kereskedelmi konfliktusra a válság közepette nincsen semmilyen szükség"- mondtam, és Smit úr ezzel bizony egyetértett.

Hétfőn reggel, január 23-án újra beszéltünk, de ezúttal Smit teljesen más hangot ütött meg. Elutasító volt, nem akart tudni arról, hogy félmillió magyar vonult ki az utcára, hogy voksát tegye a kormány mellett. Végül azt válaszolta, hogy a műsorban nincs szükség az én véleményemre: "Marácz úr, Ön túl sok tényt tud. Ez nekünk nem jó. Inkább a hágai magyar nagykövet, Sümeghy úr kapjon szót, aki természetesen a magyar kormány álláspontját védelmezi. A kormány elleni álláspontot a balliberális európai parlamenti képviselő, Sophie in 't Veld asszony képviseli majd."

Meghökkentett, amit a szerkesztő mondott, és rögtön gyanakodni kezdtem, a műsor valóban tárgyilagos-e, de akkor még nem mertem arra gondolni, hogy koncepciós anyag készül Magyarország ellen.

Kedden, január 24-én este fél hétkor kezdődött a műsor. Nem hittem a szememnek, fülemnek. A műsorvezető, Pieter Jan Hagens elkezdte sorolni, hogy Magyarországon új diktatúra készül, a melegeket üldözik, a "liberálisokat" kirúgják állásaikból, nincsen szólásszabadság, nincsen vallásszabadság. Ezeket a szlogeneket nagybetűkkel a képernyőn feliratozták. A "diktátort", vagyis Orbán Viktort lassított, hangtalan felvételeken mutatták be, majd ezzel felváltva, gyorsítva, uniós parlamenti felszólalását. Ezeket a szuggesztív képeket megspékelték magyar származású "szakértőkkel", akik igazolták, hogy "nincs demokrácia", vagy "kialakulóban van a diktatúra", hiszen a katolikus egyház megszállta Magyarországot, és ehhez az Orbán-kormány bőkezű támogatást nyújt.

A végén megszólalt a képviselő asszony, aki már nem diktatúráról, hanem "egyfajta autoriter" rendszerről prédikált. Szerinte nem az egyes törvényekkel van baj, hanem az egész csomaggal, és hozzátette: már alig támogatják az Orbán-kormányt (a békemenet három nappal előtte volt!). Néhányszor, nagyon röviden bejátszották Sümeghy Gyula nagykövet urat, mint a diktátor hágai hangját, aki csitítani akarta a konfliktust. Ha nem tudtam volna, hogy mi zajlik Magyarország körül, s ha nem informáltam volna a szerkesztőséget arról, hogy valójában mi is zajlik ott, én is elhittem volna nekik. De ilyen jellegű prekoncepciós riportokat Hollandiában utoljára 1945 előtt mutattak be a mozi híradóban, mikor a holland közvéleményt Goebbelsék irányították, vezényelték Berlinből.

Dr. Marácz László.


Továbbítsd, akinek csak tudod.

Why time flies so fast... Time to sit down and reflect...

Tuesday, March 20, 2012

Interview with Christian Vögeli

Christian Vögeli is one of the students of the first MTh in Missiology (MATHEM) program at KRE-CIMS, offered in cooperation with the University of South Africa (UNISA). He is from Switzerland but has been living in Albania for more than 20 years. His love for Albanians started in 1991 after meeting thousands of Albanian refugees in a mission trip to South Italy. God has been using Christian for great things: as a fruit of his work the first Albanian Bible translation was published in 1994. After completing and publishing the Albanian Bible, Christian has developed a twofold ministry in Albania. On one side he is working in supporting the church, on the other hand he has set up a development agency to help in crucial social issues. They see the need for better health-care, social care and life-long education. Presently they are working on establishing an rescue service network, which does not exist in Albania.
Sharing about his ministry, Christian admitted: „I have been reevaluating the understanding of mission and evangelism for the last 10 years. We do not do social work to buy people for conversion. Instead, everything we do in health care and social care and in education is the fruit of the love we have for people. We try to improve the health system, to improve education to give the children a future by developing their talents, and providing opportunities for life-long learning. Whatever I do, I do it without a hidden strategy behind. I have to do it, because I love them.”
Christian Vögeli heard about the MATHEM program at a Consultation for the European partners of the Reformed Mission League (GZB) in Budapest. There he met Dr. Anne-Marie Kool, who was hosting the conference. „We understood what was going on in each other’s mind. I felt this is the time for a program.” Christian sees it as a gift from the Lord that he can study in the MATHEM program. „With my application was l late so I prayed ’Lord please show me if this is the right time for my application.’ And the door was opoened, my application to the course has been accepted.”
For Christian the program is more than a mere study course. „My aim is not only to study or to do research but that my studies have an impact not only in my own life but also in the context where I live. One of my aims with the MATHEM program is to help me to reshape my thinking on mission. Before the program I had more then ten years of brainstorming on mission thinking about questions such as: What is the role of the home church? Are newly planted churches in the mission field depending from so-called sending churches? How should mission be in the context of today's society? How to interact with non Christians? Should churches be involved in social actions and if yes, how? What is mission all about. Often I could recognize that people from the Western world, including myself, have a certain mentality in thinking that we have the solution for everything. But during years in mission I learned that all people are cooking with water. Much more I understood that I can learn a lot from my dear Albanian friends and often they are doing much better than I do...”
As a result of the MATHEM program Christian has found out that he was not alone with his huge questions. Other people have also struggled and deeply thought about these issues and have gone further with some proposals. He admitted: „By studying in the MATHEM program I am developing a synthesis of experiences in mission and knowledge, and it helps me to understand and evaluate what my mission has been so far.”
For Christian the distant learning setup of the course is challenging, since he has had lot of challenges in his context, which made him reorganize his time. However the intensive consultation weeks are very precious for him. „Without these intensive weeks it would not be possible for me to complete the course.” (Interviewed by Rev. Zoltán Ruzsa-Nagy, staff member CIMS)

For the MATHEM brochure see: http://www.scribd.com/doc/84123442/MATHEM-Brochure-2012-final

Monday, March 5, 2012

Oproep!! van Krisztina Deme, een van mijn studentesn

OPROEP!!!
Ik ben aan het zoek een of meer vrijwilligers die me zullen helpen om mijn Nederlandstalige interviews voor mijn MA scriptie te typen. Dat zou heel grote hulp voor mij zijn!
Schijf maar naar aripingvin@gmail.com.
Hartelijk bedankt!
Krisztina Deme